You are here

Bežični pristupni moduli

Za upravljanje sistemom, na raspolaganju su žičani i potpuno bežični pristupni moduli. Svi su opremljeni RFID čitačem, pojedini modeli imaju tastaturu, a neki modeli i tastaturu sa displejem.

Moduli imaju kontrolne segmente, sa jednostavnom logikom semafora koja omogućava lako i razumljivo upravljanje sekcijama, izlazima, pozivima za uzbunu i prikazivanje statusa sistema.

S obzirom da kontrolni segmenti imaju lako razumljive crvene i zelene LED lampice, indikatori jasno pokazuju status svakog ugradjenog sistema. Sistem se kontroliše pritiskom na odgovarajući segment, a verifikacija se postiže ukucavanjem koda ili prinošenjem RFID kartice.