You are here

Detektori

Jablotron 100 je fleksibilan i svestran alarmni sistem. Skalabilan i modularan, namenjen je tehničkom obezbeđenju, kontroli pristupa, video‑nadzoru  i primeren je kako poslovnom okruženju, tako i domu korisnika.

Sistem se sastoji od centralnog modula – alarmne centrale – na koju se žičano ili bežično povezuje mnoštvo eksternih modula koji služe za najrazličitije namene: od magnetnih detektora otvaranja prozora i vrata, akustičkih detektora loma stakla, preko pasivnih infracrvenih i mikrotalasnih detektora pokreta koji otkrivaju prisustvo uljeza, pa sve do senzora koji u sebi imaju i kameru, dodajući sistemu i funkciju video‑nadzora.

Jablotron 100 pruža i zaštitu od dejstava drugih štetnih činilaca i neželjenih događaja, pa su tako na raspolaganju i detektori vode, dualni detektori vatre i dima i detektori curenja eksplozivnih gasova.