You are here

JA-100 Bežične komponente

Jablotron 100 je fleksibilan i svestran alarmni sistem. Skalabilan i modularan, namenjen je tehničkom obezbeđenju, kontroli pristupa, video‑nadzoru, upravljanju energetskom efikasnošću i primeren je kako poslovnom okruženju, tako i domu korisnika. Sistem se sastoji od centralnog modula – alarmne centrale – na koju se žičano ili bežično povezuje mnoštvo eksternih modula koji služe za najrazličitije namene: od magnetnih detektora otvaranja prozora i vrata, akustičkih detektora loma stakla, preko pasivnih infracrvenih i mikrotalasnih detektora pokreta koji otkrivaju prisustvo uljeza, pa sve do senzora koji u sebi imaju i kameru, dodajući sistemu i funkciju video‑nadzora.

Jablotron 100 pruža i zaštitu od dejstava drugih štetnih činilaca i neželjenih događaja, pa su tako na raspolaganju i detektori vode, dualni detektori vatre i dima i detektori curenja eksplozivnih gasova.

Centralni modul analizira informacije koje dobija od senzora i na osnovu toga donosi odluke o aktiviranju nekog od izlaznih modula. Izlazni moduli su razne unutrašnje i spoljašnje alarmne sirene i svetla, ali i relejni moduli kojima se može upravljati električnim bravama i motorima kojima se otvaraju vrata i kapije. Na njih se mogu povezati i sistemi za grejanje i klimatizaciju i razni drugi električni uređaji kojima se zatim pametno upravlja radi komfora i uštede energije.

Stranice