You are here

JA-111H Adresabilni modul interfejsa za žičane detektore

JA-111H
SKU:
JA-111H
Cena se dobija po upitu

JA-111H Adresabilni modul interfejsa za žičane detektore

JA-111H adresabilni modul je namenjen za povezivanje bilo kog žičanog detektora na JA-100 alarmni sistem. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Dostupan je kao štampana ploča i može da se montira unutar žičanog detektora. Pruža NC ili NO ulaz. On omogućava filtriranje minimalnog vremena aktiviranja (0,5 s, 1 s, 2 s ili 5 s).

  • Napajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
  • Potrošnja u stanju mirovanja: 2 mA
  • Maksimalna potrošnja povezanog detektora u stanju mirovanja: 50 mA
  • Dimenzije: 22 × 27 × 14 mm
  • Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-3
  • Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
  • Opseg radne temperature: –10 do 40 °C