You are here

JA-110N Adresabilni relejni modul za 8A

JA-110N
SKU:
JA-110N
Cena se dobija po upitu

JA-110N Adresabilni relejni modul za 8A

A-110N izlazni PG modul namenjen je da obezbedi jedan izlazni rele (8 A) sa NO ili NC kontaktima. Odgovarajući PG izlaz se programira pomoću DIP prekidača (da kontroliše jedan od 32 PG izlaza). Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Može se instalirati u JA-190PL kućište. Ne zauzima nijednu adresu u sistemu.

  • Napajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
  • Potrošnja kada je rele isključen: 5 mA
  • Potrošnja kada je rele uključen: 45 mA
  • Maksimalno opterećenje izlaznog releja: maksimalno 16 A/250 V
  • Reaktivno opterećenje: maksimalno 8 A/250 V
  • Minimalna struja aktiviranja: 100 mA pri 12 VDC ili 1.2 W
  • Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
  • Opseg radne temperature: –10 do 40 °C